Rynek pracy
11 stycznia 2019

Czym jest księga wieczysta?

Jeżeli planujesz zakup mieszkania lub domu, z pewnością słyszałeś o istnieniu ksiąg wieczystych. Często jednak określenie to wydaje się nam dość tajemnicze i nie wiemy, czym one dokładnie są. Co znajduje się w księgach wieczystych i kto może zobaczyć ich zawartość? Kiedy potrzebny jest nam dostęp do ksiąg wieczystych i gdzie go uzyskamy?

Co zawiera księga wieczysta?

Księgi wieczyste umożliwiają utrzymanie ładu i porządku w stanie prawnym wszelkich nieruchomości, czyli mieszkań, domów, budynków, działek budowlanych oraz gruntów. Są one prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości jak również spółdzielczych własnościowych praw do mieszkań lub lokali użytkowych, a także praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych. W każdej księdze wieczystej znajdziemy identyczny zestaw informacji o nieruchomości, której ona dotyczy. Księgi wieczyste umożliwiają na przykład odnalezienie osoby uprawnionej do dokonania sprzedaży nieruchomości, a także sprawdzenie, czy nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich. Możemy również sprawdzić wysokość ewentualnych zabezpieczeń finansowych obciążających nieruchomość oraz ocenić inne potencjalne ryzyka prawne. Informacje zawarte w księgach wieczystych są na bieżąco uzupełniane. Dzielą się one na cztery działy.

  • Dział pierwszy zawiera podstawowe informacje dotyczące danej nieruchomości, takie jak jej położenie i wielkość, a także informacje dotyczące wpisanych praw związanych z jej własnością.
  • Dział drugi obejmuje informacje dotyczące własności oraz użytkowania wieczystego.
  • Dział trzeci zawiera informacje dotyczące ograniczonych praw rzeczowych dotyczących nieruchomości. Są to przykładowo informacje o służebnościach obciążających nieruchomość, informacje o istniejących ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, a także informacje o innych prawach i roszczeniach dotyczących nieruchomości.
  • Dział czwarty obejmuje informacje dotyczące hipotek obciążających nieruchomość, czyli ich wysokość oraz na czyją rzecz zostały ustanowione.

Zapoznanie się z treścią księgi wieczystej jest konieczne w przypadku, gdy planujemy kupić mieszkanie, albo dom.

księgi wieczyste online

Zasady ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste objęte są zasadą jawności materialnej, która oznacza, że prawa wpisane w księgach wieczystych są wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Kolejna zasada, nazywana zasadą powszechnej jawności ksiąg wieczystych oznacza, że każdy ma prawo wglądu do treści ksiąg wieczystych bez względu na swój interes prawny. Konsekwencją tej zasady jest to, że nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księgach wieczystych ani wniosków, o których dokonano wzmianki w księdze. W związku z tym, niemożliwe jest powoływanie się na brak znajomości wpisu na przykład w celu ochrony przed roszczeniami osób, których prawa były uwidocznione w księdze wieczystej.

Księgi wieczyste online

Wiemy już, że każdy zainteresowany może mieć wgląd do ksiąg wieczystych. Gdzie jednak może tego dokonać? Aby ułatwić dostęp do ksiąg wieczystych, ich treść jest systematycznie przenoszona do elektronicznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Księgi wieczyste w formie elektronicznej są z kolei udostępnione przez Internet. Dzięki temu każdy, kto tego potrzebuje, ma możliwość wglądu do treści księgi wieczystej, a także dokonania jej wydruku przez Internet lub też pobrania treści księgi w formacie PDF. Aby mieć wgląd w elektroniczną księgę wieczystą, należy jedynie znać jej numer.

Wiecej i

Zobacz

5 maja 2021

W jaki sposób należy przygotować się do wyjazdu do Niemiec w roli opiekuna osób starszych?

Wiele osób, szczególnie kobiet w średnim wieku, kiedy już wychowają własne...
21 października 2019

Rekordowo niskie bezrobocie

Nowy rok, a szczególnie następujący po nim miesiąc luty niósł za sobą ogromny spadek...
21 października 2019

Różnice między Executive a Direct Search

Rynek pracy w ostatnich latach przechodzi bardzo dynamiczne zmiany. Związane jest to z kilkoma...
Audio - Nautilus Kraków
Polecamy


 
Przegląd rynku